Buhay Ay May Saysay

Minsan sa aking buhay, ako’y napapaisip,

Ang buhay ba ito ay aking sinusulit?

Sa tuwing naaalala ang mga bagay na aking naibahagi,

Ito ba sa mundo’y nagbigay ng ngiti, o di kaya’y pighati?

Isang simpleng dalaga’ng turing sa buhay ay yaman,

Ako ay ‘di perpekto ngunit hangad ay kaayusan.

Dasal sa Maykapal ay laging maligaya

Sa kabila ng paghihirap, pagsubok, at problema.

Minsan ay masaya, minsan ay malungkot,

Ganyan talaga, mundo’y tuloy sa pag-ikot.

Subalit ‘yan ay hindi isang hadlang

Upang buhay ay bigyang silbi at ‘di masayang.

Bilang isang instrument ng pagbabago,

Kaliwanagan aking misyon, katiwasayan ang prinsipyo.

Oo ako’y bata pa,

Ambisyon ko’y napakataas

Ngunit mayron akong pananampalataya

At yan ang aking armas.


Art by: Zadrach Kert Jubahib

0 views0 comments

DAVAO MEDICAL SCHOOL FOUNDATION, INC.

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by Liyab.

Lux in Mundum.

junior staff examination

Application dates for new Liyab student journalists will be announced soon.

contact us

Medical School Drive, J.P. Laurel Avenue, Davao City

 

Mail: dmsfliyab@gmail.com

Tel: Pakisabi sa IT pa-connect kami